• Lokaty

  IdeaBank

  Szczegóły
  10%

  Lokata Przedsiębiorcza

  neoBank

  Szczegóły
  9%

  Lokata Wysoki Procent

  MeritumBank

  Szczegóły
  8.5%

  Lokata powitalna

  Konta

  MeritumBank

  Szczegóły
  8,5%

  Konto Zarabiające

  DeutscheBank

  Szczegóły
  7%

  db Konto Oszczędnościowe

  BNP Paribas Fortis

  Szczegóły
  6,7%

  WIĘCEJ oszczędnościowe

  Polisy lokacyjne

  Nordea Bank

  Szczegóły
  6%

  Profit Plus

  Bank BPH

  Szczegóły
  5.32%

  Optima Profit

  Lukas Bank

  Szczegóły
  5.31%

  Antidotum PRO na podatek

 • Komentarzy: brak
  Opublikowano: 2011/08/21 18:39
  Odsłon: 967

  Myśląc o emeryturze warto zainteresować się najbezpieczniejszą formą oszczędzania od którego nasze ukochane państwo nie pobierze podatku. Getin Bank wraz z towarzystwem EUROPA S.A.utworzyło polisę – Pewne Oszczędzanie.

  Ta atrakcyjna polisa lokacyjna oferuje 2 warianty ulokowania swoich oszczędności. Pierwsza to 12 miesięcy na procent 4,75 (w porównaniu do zwykłej lokaty), antybelkowe 3,85% oraz 6 miesiecy gdzie oprocentowanie wynosi 4,25 (w porównaniu do zwykłej lokaty), antybelkowe 4,25%. Do założenia polisolokaty potrzebne jest konto w Getin banku. Co ważne do założenia polisy wystarczy tylko 1000zł, bank nie nakłada również górnych limitów. Może to zatem być bardzo atrakcyjna forma bezpiecznego zainwestowania dużej kwoty na dłuższy okres.

  Minusem może być fakt, że przy zerwaniu polisy przed upływem terminu odnowienia / zakończenia tracimy całe odsetki.

  W skrócie o polisie lokacyjnej / polisolokacie

  Okres trwania

  6, 12 miesięcy

  Oprocentowanie antybelkowe

  4,7%

  Oprocentowanie tradycyjne

  4,75%

  Min. kwota inwestycji

  1000zł

  Max. kwota inwestycji

  Brak

  Typ oprocentowania

  stały

  Max. ilość polis na 1 osobę

  1

  A oto co bank mówi o swojej polisie lokacyjnej:

  • ubezpieczeniem mogą być objęci  posiadacze rachunków bankowych w Getin Banku, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce (w dniu przystąpienia do ubezpieczenia wiek Ubezpieczonego liczony co do miesiąca powiększony o okres ubezpieczenia nie może przekraczać 80 lat)
  • wykupując ubezpieczenie „Pewne oszczędzanie” przystępujesz do umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie
  • minimalna kwota składki jednego certyfikatu wynosi 1000 zł, a maksymalna 1 mln zł, możesz posiadać dowolną liczbę cerfyfikatów
  • suma ubezpieczenia z tytułu zgonu lub z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia jest wyższa od wpłaconej składki o współczynnik procentowy, który nie zmienia się w trakcie danego okresu
  • oferta jest dostępna w placówkach własnych banku, obsługa umiejscowiona jest w placówce, w której podpisana została deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia
  • świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 EUR
  • ubezpieczenie na życie i dożycie, w którym ochronę ubezpieczeniową świadczy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.
  • możliwość wyboru okresu ubezpieczenia – 6 lub 12 miesięcy
  • automatyczne odnawianie ubezpieczenia
  • efektywną korzyść w skali roku w wysokości 3,44% dla okresu 6 miesięcy i 3,85% dla okresu 12 miesięcy (porównywalny zysk jak na lokacie z kapitalizacją na koniec okresu o oprocentowaniu odpowiednio 4,25% i 4,75%)
  • świadczenie zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, a także podatku od spadków i darowizn
  • możliwość wskazania dowolnych osób uprawnionych do odbioru świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego
  • brak opłat za obsługę ubezpieczenia oraz minimum formalności
  • możliwość rezygnacji z ubezpieczenia w dowolnym momencie ze zwrotem całości składki

  Tak trafiliście do informacji o inwestowaniu bez podatku

  Wypowiedz się