• Lokaty

  IdeaBank

  Szczegóły
  10%

  Lokata Przedsiębiorcza

  neoBank

  Szczegóły
  9%

  Lokata Wysoki Procent

  MeritumBank

  Szczegóły
  8.5%

  Lokata powitalna

  Konta

  MeritumBank

  Szczegóły
  8,5%

  Konto Zarabiające

  DeutscheBank

  Szczegóły
  7%

  db Konto Oszczędnościowe

  BNP Paribas Fortis

  Szczegóły
  6,7%

  WIĘCEJ oszczędnościowe

  Polisy lokacyjne

  Nordea Bank

  Szczegóły
  6%

  Profit Plus

  Bank BPH

  Szczegóły
  5.32%

  Optima Profit

  Lukas Bank

  Szczegóły
  5.31%

  Antidotum PRO na podatek

 • Komentarzy: brak
  Opublikowano: 2011/08/05 18:40
  Odsłon: 418

  Bank BNP Paribas Fortis posiada 2 opcje powierzenia pieniędzy w IKE. Są nimi konto oszczędnościowe, oprocentowane na 2,8% w skali roku oraz Fortis FIO, które prowadzone jest wspólnie z TFI Fortis Private Investments S.A.

  Tak reklamuje swoje IKE bank BNP:

  Rachunek oszczędnościowya

  IKE w Fortis Banku jest rachunkiem oszczędnościowym, służącym do gromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę, oprocentowanym w wysokości 2,80%.

  Oprocentowanie rachunku jest zmienne, niezależne od kwoty wpłat oraz wysokości zgromadzonych oszczędności. Wpłaty na rachunek można dokonywać w dowolnym terminie, w dowolnej wysokości. Bank nie wymaga ich regularności. Kapitalizacja odsetek jest kwartalna. W przypadku przerwania oszczędzania odsetki naliczone są za rzeczywistą liczbę dni zgodnie z rzeczywistym oprocentowaniem.

  Za prowadzenie IKE – rachunek oszczędnościowy bank nie pobiera opłat.

  Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty

  IKE Fortis FIO składa się z dwóch subfunduszy:
  funduszu akcji oraz funduszu stabilnego wzrostu.

  Aktywa funduszu akcji mogą być lokowane:

      od 70% do 100% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe
      o zbliżonym poziomie ryzyka);
      od 0% do 30% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane
      przez Skarb Państwa lub NBP).

  Aktywa funduszu stabilnego wzrostu mogą być lokowane:

      od 60% do 90% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane
      przez Skarb Państwa lub NBP);
      od 10% do 40% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe
      o zbliżonym poziomie ryzyka).

  Bank przygotował plan modelowy dla ludzi w różnym wieku.

  Aby pomóc Ci w wyborze najkorzystniejszej struktury oszczędzania w ramach IKE Fortis FIO, przygotowaliśmy kilka planów modelowych. W zależności od wieku, w którym zaczynasz oszczędzanie w ramach IKE, a tym samym czasu oszczędzania rekomendujemy Ci:

  • PLAN 20 – jeśli nie ukończyłeś 35 roku życia. W ramach tego planu Twoje oszczędności będą lokowane w 70% w subfundusz akcyjny, w pozostałych 30% w subfundusz stabilnego wzrostu;
  • PLAN 30 – gdy osiągnąłeś 35 a nie skończyłeś 40 lat. Oszczędności są lokowane w równych częściach w subfundusz akcyjny i w subfundusz stabilnego wzrostu;
  • PLAN 40 – jeśli masz od 40 do 50 lat. Oszczędności w ramach tego planu są lokowane w 30% w subfundusz akcyjny, w 70% w subfundusz stabilnego wzrostu;
  • PLAN 50 – jeżeli przekroczyłeś 50. rok życia. W tym planie oszczędności lokowane są w całości w subfundusz stabilnego wzrostu.

  Plan Indywidualny

  W miarę upływu czasu i zmiany preferencji możesz dowolnie zmieniać plany. Jeżeli żaden z rekomendowanych przez nas planów modelowych nie będzie odpowiadał Twoim potrzebom, możesz także stworzyć dla siebie Indywidualny Plan Emerytalny. Wówczas sam będziesz decydować o strukturze swoich oszczędności, a my będziemy realizować Twoje dyspozycje.

  Wypowiedz się