• Lokaty

  IdeaBank

  Szczegóły
  10%

  Lokata Przedsiębiorcza

  neoBank

  Szczegóły
  9%

  Lokata Wysoki Procent

  MeritumBank

  Szczegóły
  8.5%

  Lokata powitalna

  Konta

  MeritumBank

  Szczegóły
  8,5%

  Konto Zarabiające

  DeutscheBank

  Szczegóły
  7%

  db Konto Oszczędnościowe

  BNP Paribas Fortis

  Szczegóły
  6,7%

  WIĘCEJ oszczędnościowe

  Polisy lokacyjne

  Nordea Bank

  Szczegóły
  6%

  Profit Plus

  Bank BPH

  Szczegóły
  5.32%

  Optima Profit

  Lukas Bank

  Szczegóły
  5.31%

  Antidotum PRO na podatek

 • Komentarzy: brak
  Opublikowano: 2011/08/24 14:14
  Odsłon: 1370

  Bank PEKAO również posiada IKE, w które wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat mogą zacząć odkładać pieniądze na później pod pełną ochroną wypracowanego zysku od podatku belki. PEKAO nie nakłada obowiązku systematycznego oszczędzania tak jak np. mBank. Można wpłacać składki dowolnie, nie więcej jednak niż limit na dany rok (w 2011 limit wynosi 10 077,00 zł).

  Tak naprawdę jednak IKE ma największy sens przy systematycznym oszczędzaniu. Dopiero wtedy możemy być pewni o naszą przyszłość.

  PIONEER IKE to fundusz inwestycyjny, który posiada następujące opcje lokowania pieniędzy. (im wcześniej zaczynasz odkładać, tym bardziej agresywny fundusz możesz wybrać):

  Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO

  Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO

  Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

  Pioneer Akcji Europejskich FIO

  Pioneer Akcji Amerykańskich FIO

  Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami:

  Pioneer Aktywnej Alokacji

  Pioneer Obligacji Plus

  Pioneer Stabilnego Wzrostu

  Pioneer Zrównoważony

  Pioneer Akcji Polskich

  Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

  Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

  Pioneer Akcji Rynków Wschodzących

  Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

  Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

  Pioneer Obligacji Strategicznych

  Pioneer Akcji Europy Wschodniej

  Pioneer Surowców i Energii

  Pioneer Gotówkowy

  Dodatkowe informacje o tym IKE:

  Najtańsza forma oszczędzania - minimalna wysokość pierwszej wpłaty jest jednakowa dla wszystkich Funduszy prowadzących Konta IKE i wynosi 500 zł. Każda kolejna wpłata wynosi nie mniej niż 100 zł. Uczestnicy Programu oszczędzający dłużej niż 3 lata i spełniający warunki minimalnych wpłat na Konta IKE mogą liczyć na zniżki w opłatach manipulacyjnych.

  Ochrona prawna – Program Pioneer IKE spełnia wymogi Ustawy IKE. Nad prawidłowością działania Funduszy czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

  Tak trafiliście do informacji o inwestowaniu bez podatku

  Wypowiedz się